Приказано свих 2 резултата

Hidrokoloidne komprese

Hidrokoloidne komprese / obloge upotrebljavaju se za kvalitetno previjanje rana sa slabom i umerenom eksudacijom. Primena: venske i arterijske ulceracije, dijabetične ulceracije, dekubitalne rane, traumatske i postoperativne rane, opekotine I i II stepena.

Spoljni, vodootporni sloj obloge je nepropusan za vodu, gotovo nepropusan za kiseonik i štiti ranu od urina i fecesa. Obloga je nepropusna za bakterije i viruse uključujući i MRSA, HBV i HIV (Kada je intaktna i kada nema curenja ispod obloge. Primena obloge nije garancija da neće doći do prenošenja HIV ili HBV virusa). Interakcija sa vlagom iz kože omogućava dobro prilepljivanje obloge i formiranje zaštitnog omotača. Hidrokoloidne čestice apsorbuju eksudat iz rane stvarajući na taj način mek, vlažan gel za koji je klinički dokazano da povoljno deluje na proces zaceljivanja rane. Toplotna izolacija koju stvara Granuflex® obloga održava temperaturu rane sličnu telesnoj. Blago kisela sredina ispod Granuflex® hidrokoloidne obloge pomaže autolitički debridman.

Pojačana je i aktivnost leukocita i njihovo fagocitno delovanje. Hipoksična sredina pod Granuflex® oblogom pospešuje angiogenezu i stvaranje mladog granulacijskog tkiva. Vlažna i blago kisela sredina (pH=6,1) ubrzava proliferaciju i migraciju epidermalnih ćelija. Bol je ublažen zahvaljujući tome što su nervni završeci stalno izloženi vlažnoj sredini. Zamena Granuflex® obloge je bezbolna i prilikom zamene se ne oštećuje okolna koža. Granuflex® obloga se ne lepi čvrsto za površinu rane i prouzrokuje minimalno oštećenje tkiva prilikom zamene. Sredina pod Granuflex® oblogom pojačava fibrinolitičku aktivnost što omogućava spontano odstranjivanje naslaga.